אין שום צורך בדיבור על מה שמעבר לנגלה

זהו הראשון מבין "שני נוקטורנים" שפירסם רפי וייכרט בחוברת חורף 2011 של כתב העת "הליקון", שנושאה "לילה". הסגנון קרוי שיר בפרוזה: ה"נוקטורן" מנוקד אך מפוסק כפרוזה וחסר חיתוכי שורות, והוא ספק-לירי וספק-סיפורי. יתרה מזאת, וייכרט משחק במפגין על קו התפר שבין היבש לרטוב. הוא עושה זאת ראשית בתיאור המילולי, שבו "עולם של מים ורק עין יבשה", ושנית באמצעות הניגוד שבין הנוסח הפרוזאי וה"יבש" יחסית, עליו מכריזה לבסוף השורה האחרונה ("ואין שום צורך במטאפוריקה או הסמלה") לבין התוכן ה"רטוב", הסוער והאבוקָטיבי של תיאור ה"גלים המוקפצים לרקיעים", אור הירח "הנשבר בטיפות הגשם", ובקיצור: "גשם בים בלילה" כבכותרת. התייחסות הכותרת לטקסט היא סתמית, היא מסכמת את תוכנו ביובש מבלי להוסיף עליו כלום, אבל הדמיון החזותי שתוכן זה מעלה ברוחנו פונה מאד אל הרגש. גם על כך הכרזה מפורשת: העין היבשה המתבוננת במחזות הללו "נרגשת".

שורתו האחרונה של השיר מנגישה, כאמור, את כוונת המשורר לקורא שטרם הבין אותה. וייכרט רוצה לתאר את הפיוטי מבלי להתפייט, ובכך, מן הסתם, להצביע על אפשרותו של תיאור כזה. הקוראת חדת-השכל תשים לבה להנחה המובלעת במעשה של וייכרט: אם נוף מרגש הינו פיוטי בזכות עצמו, עד כדי יתור המטאפוריקה, ההסמלה והדיבור על שמעבר לנגלה, הרי זה רק משום שתפקיד אלה האחרונים מתמצה בריגוש האסתטי. כלומר הגשם בים בלילה והשירה עצמה מתחרים, על פי התרשמותו של וייכרט, על אותו ההישג. מה שיוצרת "העין הרואה את המים בתוך הלילה" תופס למעשה את מקום המחשבה האסוציאטיבית והפרשנית של השירה על העולם.

הדבר מזכיר קצת את אלה המשתאים משקיעת השמש, ומצהירים ש"זה כמו שירה". מחד, השירה הפכה בלשונם למחמאה אסתטית. דבר בעל יופי קסום – מואצל עליו התואר "שירה". מאידך, האנאלוגיה מרתקת את השירה אל הסד הצר של המפואר והנשגב. כדאי לשאול האם אין מקרים שבהם השירה חפצה כיעור, חומקת לגמרי מציר הנועם החושני, או אפילו מתבוססת ביבשושיות משל עצמה בלי לוותר על הליריות. גם אם אין מקרים כאלו, נדמה שוייכרט מביס את רעיונו שלו. הקוראת חדת-ההבחנה תמצא מטאפורות כמו "קוצי קצף" ו"כרבולות הגלים הלבנות" עוד טרם הגיעה למשפט השולל את המטאפוריקה. "שׂיבה לוטפת שׂיבה" היא הסמלה מובהקת, גם אם תלושה ורופפת פשר. לבסוף, המשפט המסכם עצמו הינו "דיבור על מה שמעבר לנגלה" ואמנם, חוסר-הסתפקות במתגלה בשיר. דיבור דידאקטי, ובו וייכרט המורה והמרצה לוקח את המיקרופון מוייכרט המשורר ומשלים בניתוח המוטיב המרכזי שבשירו.

ככלות הכל, תשאל הקוראת החקרנית, הבאמת אין יד השירה משגת דברים אחרים מאשר העין שרואה את המים בתוך הלילה? רוב השיר הוא מעין אוצר המילים וצירופיהם העומדים לרשות השפה כשהיא ניגשת לתאר גשם בים בלילה. כארכיון, השיר הזה חסר: וייכרט זכר להכניס פנימה את הכחול, הירוק והשקוף, ולא השמיט מטחים, אפלולית וקצף ואת פעלי ההינתזות, הספיגה והגאיה, אבל שכח, למשל, לציין את קילוחי הזרזיפים המטורקזים וניצנוצם נגוהות על מדברית העלטה המאיידת. נכון שתוספת כזו לא היתה מוסיפה מאומה, מלבד כמה מילים יפות מצלול. אדרבא, במה מחכימה אותנו (לשם הדוגמה) עובדת השתברות המים זה אל זה, שאותה כן טרח המשורר לציין? לרובנו ידוע כבר איך נראה גשם בים בלילה. יפה, אבל לא מאד קשה לדמיין.

מודעות פרסומת

הפגנת משוררים נגד גירוש ילדי הפליטים והעובדים הזרים

עדכון: היום ב-18:30 בגן מאיר בתל אביב התאספנו להפגנת משוררים נגד גירוש 400 הילדים.

להלן השיר שאותו כתבתי באוטובוס הלוך וקראתי מהזכרון בגן מאיר:

*

אנחנו המסתננים –
גרגרים של מלח גס על עוגת הארץ המתוקה!

אנחנו המסתננים –
מעקצים ככינים את שיער המברשת!

אבל את –

את המסננת.

תודה לטל ניצן שאירגנה את הארוע.